Hyppää sisältöön
Turvallisuus | vartija 1

Väliaikainen vartija -koulutus

Tule suorittamaan Väliaikaisen vartijan koulutus! Väliaikaisen vartijan koulutus sisältää vartiointiin liittyvän suppean koulutuksen, jonka jälkeen hyväksytysti kurssin suorittanut voi hakea väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntää poliisilaitokselta. 

Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 t) ja Vartijan koulutuksen (80 t) suorittaminen on edellytyksenä vartijaksi hyväksymiselle. Henkilö, joka on suorittanut nämä osat sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä vartijaksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Vartijaksi hyväksyntää haetaan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen. 

Koulutuksen sisällöt:

  • turvallisuuslainsäädäntö 
  • vartijan toiminta ja tilannehallinta 
  • poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät 
  • ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa 
  • työturvallisuus ja työsuhde 
  • palo- ja pelastustoiminta 
  • ensiapu 
  • turvallisuustekniikka 
  • hätävarjelu ja voimankäyttö 
  • koe ja näyttö 
Kurssin lisätietoa

Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan 100% läsnäolo oppitunneilla, sekä hyväksytysti suoritettu teoriakoe. Kokeen voi uusia kolme kertaa. Kurssi on suoritettava loppuun 6kk sisällä sen aloittamisesta. 

Vaatimukset

Turvallisuusalan koulutukset kuuluvat SORA-lainsäädännön alaisiin koulutuksiin. Hakijoilta edellytetään 18 vuoden ja enintään 67 vuoden ikää, sekä hakijan tulee olla rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu, sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi. Poliisilaitoksen lupapalveluista opiskelija voi itse tiedustella tarkemmin mahdollisista hyväksyntään vaikuttavista seikoista. OMNIA ei vastaa tai korvaa hakeutujalle aiheutuvia kuluja, mikäli häntä ei vartijaksi hyväksytä.

HUOM! Koulutuksen suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa lakiteknisten asioiden ymmärtämiseksi.

Lisätietoja antaa

Juho Laakso

kouluttaja

juho.laakso@omnia.fi

p. 0401267428

Hinta
185,00 €
0% alv.

Saatat olla kiinnostunut myös: Passit ja kortit