Hyppää sisältöön
Yrittäjyys, työelämä ja liiketoiminta | kannattavuuslaskenta

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen 30 osp, verkkokurssi

Toimitko työpaikkaohjaajana ja osaamisen arvioijana omalla työpaikallasi tai oletko kiinnostunut ohjaajana ja arvioijana toimimisesta? Tutkinnon osa, Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen tarjoaa joustavan ja oman työpaikkasi toimintoihin sidotun tavan hankkia ja syventää osaamistasi. Osatutkinnon suorittamisesta saat virallisen todistuksen ja suoritettua 30 osp tutkinnon osaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa osana kaikkia ammatillisen koulutuksen tutkintoja. 

Koulutuksen sisällöt

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Verkossa koulutus etenee osioittain ja henkilökohtaistamisen kautta jokaiselle opiskelijalle valitaan yksilöllisesti tarkoituksenmukaiset sisällöt läpikäytäväksi. Opiskelet vain sen, mitä et osaa valmiiksi. 

Koulutuksen käynyt osaa toimia ammatillisen koulutuksen opiskelijan työelämässä oppimisen työpaikkaohjaajana ja osaamisen arvioijana näytöissä. Koulutus antaa valmiudet työelämässä oppimisen suunnitteluun yhteistyössä ohjattavan opiskelijan ja opettajan kanssa, työkaluja oppimisen ohjaamiseen työssä sekä erityisesti, pureutuu osaamisen osoittamisen, siis näytön, järjestämiseen ja opiskelijan osaamisen arvioimiseen näytössä.   

Koulutuksen osiot

 • Orientaatio   

Tervetuloa kurssille. Mitä, missä, milloin ja miksi? Orientaation tarkoituksena on tutustua tutkinnon osan tavoitteisiin ja laatia sinulle oma henkilökohtainen suunnitelma (HOKS) tutkinnon osan suorittamiseen. 

 • Opiskelija osaa suunnitella työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää osaamisen hankkimista   

Tässä osiossa pääset tutustumaan työelämässä oppimisen periaatteisiin, sitä ohjaaviin lainkohtiin ja määräyksiin, työelämässä oppimisen henkilökohtaistamiseen sekä työelämässä oppimisen eri järjestämismuotoihin. Perehdyt oman alasi tutkinnon perusteisiin ja pohdit, miten tutkinnon ja tutkinnon osien sisältö ja vaatimukset voidaan saavuttaa oman työpaikkasi työtehtävissä ja toiminnoissa.   

Osaamisen hankkimisen, siis opiskelun, tavoitteena on muodostaa käsitys työelämässä oppimisesta kokonaisuutena ja saavuttaa tämän tiedon kautta osaaminen, jolla voit suunnitella tavoitteellista ja tutkinnon osan vaatimusten näkökulmasta kattavaa osaamisen hankkimista ohjaamillesi opiskelijoille omalla alallasi ja omalla työpaikallasi.   

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Vanha sanonta sopii hienosti opiskelijan ohjaamisen ja työelämässä oppimisen nyrkkisäännöksi nyt ja tulevaisuudessa.   

 • Opiskelija osaa organisoida ja ohjata työpaikalla toisen opiskelijan osaamisen hankkimista.   

Tässä osiossa pääset tutustumaan työelämässä oppimisen ohjaamiseen käytännössä, opiskelijan / uuden työntekijän perehdyttämiseen sekä koko työyhteisön osallistamiseen ja rooliin osana työelämässä oppimisen organisointia. Perehdyt ohjausmenetelmiin ja perehdyttämisen prosessiin sekä pohdit muun työyhteisön roolia ja toimintaedellytyksiä oppimisen mahdollistajana.   

Osaamisen hankkimisen, siis opiskelun, tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, mitä on hyvä ohjaus ja miten hyvää ohjausta voidaan käytännössä toteuttaa, hahmottaa perehdytyksen merkitys työyhteisön uudelle jäsenelle sekä oppia toteuttamaan laadukasta perehdytystä käytännössä sekä kyetä tiedottamaan ja osallistamaan oma työyhteisö tarkoituksenmukaisesti osaksi opiskelijan ohjausta ja opastusta.   

 • Opiskelija osaa antaa palautetta (ohjattavan) opiskelijan osaamisen kehittymisestä.   

Tässä osiossa tutustumme palautteen antamiseen ja ohjattavan opiskelijan osaamisen kehittymisen arvioimiseen. Opiskelijalla on työelämässä oppimiseen aina suoritettavasta tutkinnosta / tutkinnon osasta johdetut oppimistavoitteet. Osaamisen kehittymisen arviointi tarkoittaa sitä, että ohjaajana arvioit sitä, miten opiskelija oppii ja saavuttaa oppimistavoitteitaan. Palaute osaamisen kehittymisestä liittyy siis siihen, miten opiskelija oppii uutta ja kehittyy työelämässä oppimisen aikana.   

Osaamisen hankkimisen, siis opiskelun, tavoitteena on muodostaa käsitys siitä mitä on opiskelijan osaamisen kehittyminen suhteessa hänen henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin, tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia unohtamatta sekä menetelmiin osaamisen kehittymisen arvioimiseksi. Toinen oma oppimistavoitteesi on perehtyä palautteen antamiseen, sen hyviin käytänteisiin ja menetelmiin.   

 • Opiskelija osaa toimia osaamisen arvioijana ammatillisessa tutkintokoulutuksessa.   

Tässä osiossa tutustumme osaamisen arviointiin näytössä. Osaamisen arvioijana toimiminen on tärkeä ja arvokas tehtävä. Nykyisessä ammatillisen koulutuksen mallissa opiskelija saa arvosanan vain ja ainoastaan osaamisen osittamisen, siis näyttöjen, perusteella. Osaamisen arvioinnissa on kysymys hyvin merkittävästä ja vastuullisesta toiminnasta.   

Arvioinnin on aina perustuttava tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin. Osaamisen arviointi tarkoittaa käytännössä arvioitavan opiskelijan tekemisen ja toiminnan vertailua (näytössä) arvioinnin kriteereihin. Osaamisen arvioinnissa ei ole sijaa mielipiteille tai muulle tutkinnon perusteiden ulkopuolelta tulevalle ajattelulle. Kriteerit ovat samat kaikille opiskelijoille, kaikille koulutuksen järjestäjille ja jokaiselle osaamisen arvioijalle.   

Osaamisen arviointi on ehdottomasti tärkein ja vastuullisin tehtävä, joka sisältyy työpaikkaohjaajana toimimiseen.   

Koulutuksen kohderyhmä

Työpaikkaohjaajana toimivat ja työpaikkaohjauksesta kiinnostuneet. Koulutuksen kautta voit päivittää tietosi ja taitosi tai perehtyä alusta alkaen työpaikkaohjaajana toimimisen kaikkiin osa-alueisiin ja vaiheisiin. 

Huomioithan, että tutkinnon osan suorittamiseen kuuluu näyttö, jossa Työpaikkaohjaajana toimiminen -tutkinnon osan suorittaja toimii opiskelijan ohjaajana ja osaamisen arvioijana näytössä.    

Koulutuksen oppimistavoitteet

Opiskelija osaa

 • suunnitella työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää osaamisen hankkimista 
 • organisoida ja ohjata työpaikalla toisen opiskelijan osaamisen hankkimista 
 • antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä 
 • toimia osaamisen arvioijana ammatillisessa tutkintokoulutuksessa 
 • arvioida ja kehittää ohjaus- ja arviointitaitojaan. 
Kurssin lisätietoa
 • Opetus toteutetaan verkossa.
 • Osaamisen hankkimista on mahdollista täydentää työelämässä oppimisena omalla työpaikalla.  
 • Näyttö tutkinnon osassa järjestetään opiskelijan omalla työpaikalla.
Vaatimukset
 • Osallistujalla tulisi olla työpaikka, jossa hän voi toimia ohjaajana ja arvioijana toiselle opiskelijalle.
 • Osallistujalla ei ole välttämätöntä olla aiempaa kokemusta ohjaajana toimimisesta.
 • Koulutukseen osallistumiseen tarvitset käyttöösi tietokoneen ja verkkoyhteyden.
Lisätietoja antaa

Samu Koskimies, samu.koskimies@omnia.fi
puh. 040  1264891

Hinta
0,00 €
0% alv.

Saatat olla kiinnostunut myös: Ohjaus, kasvatus ja yhteiskunta