Hyppää sisältöön
Terveys, hyvinvointi ja kauneus | saattohoito

Saattohoito - Inhimillistä saattohoitoa, PKS-passikoulutus

Saattohoidon PKS-osaamispassikoulutus antaa hoitotyön ammattilaiselle valmiuksia kohdata kuoleva potilas ja hänen perheensä. Potilaan ja läheisten tukemiseen tarvitaan erityistä osaamista. Myös omien ja työyhteisön työtapojen kehittäminen on saattohoidon ammattilaiselle tärkeää.

Koulutus koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä, joiden aikana perehdytään saattohoidon perusteisiin, potilaan hoitotyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kuolevan ihmisen, että hänen omaistensa kohtaamiseen. Aihekokonaisuudet saavat uutta syvyyttä, kun yhdessä pureudutaan saattohoidon eettisiin periaatteisiin, kivun lievityksen mahdollisuuksiin, kuoleman käsitteisiin erilaisissa kulttuureissa, sekä omassa työssä jaksamiseen.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille: koulutus syventää alan ammatissa jo toimivan osaamista.

Kurssin oppimistavoitteet

 • lisätä osaamista kuolevan ihmisen hoitotyöhön ja hänen omaistensa kohtaamiseen ja tukemiseen
 • osallistuja pohtii omaa ammattitaitoaan kuolevan ihmisen hoitajana ja työyhteisön jäsenenä
 • osallistuja pohtii kuolevan ihmisen hoitoa omassa työyksikössään
Kurssin lisätietoa

Koulutuksen sisältö  

1. päivä – Saattohoidon perusteet 

 • Saattohoito - mitä se on? 
 • Työtä ohjaavat säädökset 
 • Käsitteet, periaatteet, suositukset 
 • Eettiset periaatteet ja niiden toteutuminen saattohoidossa 
 • Oikeus hyvään saattohoitoon 

2. päivä – Saattohoitopotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä 

 • Perushoito / kuolevan ihmisen oireenmukainen hoito 
 • Kipu ja kivun lievitys saattohoidossa 
 • Toimenpiteet kuoleman lähestyessä ja sen jälkeen 

3. päivä – Kuolevan ihmisen ja hänen omaistensa kohtaaminen 

 • Psyykkinen, henkinen ja hengellinen saattohoito 
 • Kuolema eri kulttuureissa ja uskonnoissa 
 • Omaisten kohtaaminen 
 • Hoitajan voimavarat ja jaksaminen 
 • Saattohoito omassa työyhteisössäni 
Lisätietoja antaa

Kouluttaja Satu Keskinen
satu.keskinen@omnia.fi 

Hinta
125,00 €
0% alv.

Saatat olla kiinnostunut myös: Passit ja kortit