Hyppää sisältöön
Terveys, hyvinvointi ja kauneus ja päihdetyön passi

Päihdetyön PKS-passikoulutus, verkkokurssi

HUOM! Toteutetaan verkkokurssina Teamsissa.

Kehitä osaamistasi päihdeongelmaisten ihmisten kohtaamisessa

Onko oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen päihdeongelmaan liittyen ajankohtaista työssäsi? Haluatko lisätä osaamistasi päihdeongelman tunnistamisessa, päihdeongelmaisen kohtaamisessa sekä haasteellisen asian puheeksi ottamisessa?

Päihdetyön passikoulutuksessa etsimme uusia valmiuksia päihdeongelmaisen kohtaamiseen sekä lisäämme osaamista päihdeongelmaan ja päihdeongelman arviointiin liittyen. Päihdetyön passikoulutus on osa Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon perusteita tutkinnonosassa Ammatillisuuden toteutuminen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kurssin kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kuntien, yritysten sekä järjestöjen työntekijöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan päihdeongelmaisten ihmisten kohtaamisessa.

Kurssin sisällöt

 • päihdetyötä koskevat säädökset, säännökset ja määräykset sekä palvelujärjestelmä
 • suurkulutus ja riippuvuus
 • motivoiva keskustelu ja puheeksi otto
 • päihteet ja päihdeongelman hoito

Oppimistavoitteet

 • oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen päihdeongelmaan liittyen
 • lisätä osaamista alkoholi- ja huumeongelman tunnistamisessa
 • lisätä osaamista päihdeongelmaisen kohtaamisessa ja päihdeongelman puheeksi otossa
 • oppia konkreettisia keinoja ja työvälineitä päihdeongelman arvioimiseen
 • oppia hyödyntämään palvelujärjestelmää omassa työssään
Kurssin lisätietoa

3 etäopiskelupäivää, ennakkotehtävä ja etätehtävä

Opiskelumuotoina kurssilla käytetään opetuskeskustelua, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Kurssin päätyttyä osallistujalla on osaamista päihdeongelman tunnistamisessa, päihdeongelmaisen kohtaamisessa ja haasteellisen asian puheeksi ottamisessa.

Ennakkotehtävä

Pohdi ja vastaa seuraaviin kysymyksiin

 • Miten suhtaudut päihdeongelmiin tällä hetkellä?
 • Millaisia kokemuksia sinulla on alkoholin tai huumeidenkäytön puheeksi otosta työssäsi?
 • Miksi hakeudut koulutukseen?
 • Mitä toiveita sinulla on koulutuksen suhteen?

Ota ennakkotehtävä mukaan etäopiskelupäivään.

Vaatimukset

Koulutus on suunnattu kuntien, yritysten sekä järjestöjen työntekijöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan päihdeongelmaisten ihmisten kohtaamisessa.

Lisätietoja antaa

Janne Gustafsson, janne.gustafsson@omnia.fi ja
Pia Miettinen,
pia.miettinen@omnia.fi

Hinta
125,00 €
0% alv.

Saatat olla kiinnostunut myös: Passit ja kortit