Hyppää sisältöön
tietotekniikka viestinta google2

Esimiestyön perusteet, verkkokurssi

Kurssin suorittamalla hankit vankan ja monipuolisen teoriapohjan esimiestyöhön verkko-opintoina joustavasti, itsenäisesti ja oman aikataulusi mukaan. Kurssin teemoja ovat valmentava esimiestyö, työhyvinvointi, viestintä ja muutokset, työlainsäädäntö ja talous sekä projektien ja prosessien johtaminen.

Kurssin kohderyhmä 

Esimiehet, työryhmän ja tiimin vetäjät, työnjohtajat, vuorovastaavat. Kurssi soveltuu myös henkilöille, jotka eivät tällä hetkellä toimi esimiehinä, mutta haluavat kehittää esimiestaitojaan ja hankkia esimiestyössä tarvittavat perusvalmiudet.

Kurssin sisällöt

Kurssin alkuinfo järjestetään Teamsilla ja se kestää noin tunnin. Saat Teams kutsun, siihen alkuinfoon, johon olet ilmoittautunut. Alkuinfossa määrittelet tavoitteesi kurssille ja saat ohjeistuksen kurssin suorittamiseen sekä tunnukset verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Esimiestyön perusteet -verkkokurssi koostuu viidestä 10 h laajuisesta moduulista. Voit suorittaa joko kaikki moduulit tai valita vain itsellesi parhaiten sopivat teemat. Mikäli suoritat kaikki moduulit, on kurssin kokonaislaajuus 50 h.

Moduuleiden teemat ovat:

  1. Valmentava esimies
  2. Työhyvinvointi
  3. Viestintä ja muutokset
  4. Työlainsäädäntö ja talous
  5. Projektit ja prosessit

Kukin moduuli sisältää moduulin teemaan liittyviä koulutusvideoita, joita voit katsoa oman aikataulusi mukaan. Videoiden kesto vaihtelee kymmenestä minuutista reiluun tuntiin. Voit katsoa videota myös kännykällä. Suoritat moduulin katsomalla siihen sisältyvät videot ja laatimalla kustakin videosta oppimispäiväkirjatyyppisen lyhyen tiivistelmän. Laatimasi tiivistelmä on itsellesi hyödyllinen myös opintojakson jälkeen, kun haluat kerrata kurssin teemoja tai soveltaa niitä työhösi.   

Kurssin päätteeksi osallistut päätösinfoon. Päätösinfo järjestetään Teamsilla ja se kestää noin kaksi tuntia. Päätösinfossa reflektoit oppimaasi ja saat palautetta laatimistasi tiivistelmistä. Infossa kerrotaan myös lisätietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista Omniassa.

Mikäli toimit esimiestehtävissä tai työryhmän vetäjänä, voit halutessasi jatkaa opintoja Esimiestyön perusteet -verkkokurssin jälkeen ja suorittaa Suomen koulutusjärjestelmään kuuluvan virallisen Lähiesimiestyön ammattitukinnon. 

Oppimistavoitteet

Kurssin suorittamalla hankit vankan ja monipuolisen teoriapohjan esimiestyöhön:

  • perehdyt esimiehen perustaitoihin, valmentavaan johtamiseen ja esimiestyön eettiseen pohjaan
  • saat välineitä kehittää omaa ja työyhteisösi hyvinvointia sekä käsitellä haastavia tilanteita
  • saat vinkkejä selkeään viestintään, muutosjohtamiseen ja tietoturvaan
  • perehdyt työlainsäädäntöön ja esimiestyössä tarvittaviin taloustaitoihin
  • opit projektityöskentelyn ja prosessin kehittämisen perustaidot
Kurssin lisätietoa

Kurssi suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Alkuinfon jälkeen suoritat kurssin itsenäisesti ja voit suunnitella aikataulun itsellesi.

Kurssi koostuu viidestä 10 h laajuisesta moduulista. Opiskelija voi suorittaa joko kaikki moduulit tai valita vain itselleen parhaiten sopivat teemat. Mikäli opiskelija suorittaa kaikki moduulit, on kurssin kokonaislaajuus 50 h.

Vaatimukset

Tietokone ja toimivat verkkoyhteydet. Word-tekstinkäsittelyohjelma.

Lisätietoja antaa

Pirkko Taipale, pirkko.taipale@omnia.fi

Hinta
170,00 €
0% alv.

Saatat olla kiinnostunut myös: Työelämätaidot, liiketoiminta ja yrittäjyys